Přetížená nákladní auta jsou nebezpečím pro ostatní účastníky silničního provozu. Zároveň představují dlouhodobý problém spojený s poškozenými silnicemi a následně vysokými náklady na jejich opravy. Vysoké pokuty za tyto přestupky se však nedaří vždy vybrat. „Zejména zahraniční přepravci se nezřídka zdráhají pokutu zaplatit,“ sdělil mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina (CÚKV) Richard Zeman.

Vysočinští celníci se minulý týden zaměřili právě na tyto nezaplacené pokuty. „Mobilní hlídky v terénu v rámci svých běžných činností ve spolupráci s analytickým oddělením zastavily minulý týden pět nákladních vozidel, jejichž provozovatelům byly v minulosti vyměřeny pokuty v rozmezí dvaatřicet tisíc až 198 a půl tisíce korun. Od všech pěti dlužných přepravních firem jsme na místě vybrali souhrnnou částku 425 500 korun,“ uvedl vedoucí oddělení Analýzy a informační podpory CÚKV Pavel Šťáva.

Celní správa má systémy a nástroji umožňující hříšníky efektivně odhalovat v terénu a dlužné pokuty na místě vymáhat. „Jedním z nich je i zákonná možnost odebrat registrační značky od vozidla dlužníka či přiložit takzvanou botičku a zabránit tak v jeho další jízdě. A to do doby, než bude evidovaný dluh zaplacen. Tuto pravomoc celníci získali novelou zákona o celní správě účinnou od 1. ledna 2022,“ vysvětlil Zeman.