Banka Slavia tehdy věnovala bohdalovským hasičům stříkačku a další výstroj byla zakoupena z darů, které sbor obdržel.

To, že poslání dobrovolných hasičů je velmi nebezpečné, dokazuje i požár v roce 1925. Hasiči Jan Zmeškal, Josef Antoš, Stanislav Mokrý a Jiljí Mokrý byli zraněni padající zdí, přičemž posledně jmenovaný svému zranění ve věku 23 let podlehl.

Motorové stříkačky se hasičský sbor z Bohdalova dočkal v roce 1934 a byla pořízena za 27 tisíc korun. V roce 1937 přibyl automobil značky Opel.

Bohdalovští hasiči se snažili v rámci možností alespoň částečně pracovat i v době II. světové války; oživení a příliv nových členů nastaly až po osvobození.
Hasiči v roce 1965 díky své obětavosti dostavěli v roce 1965 novou zbrojnici, a to včetně nástavby, kde byla umístěna mateřská škola.

Při slavnostním otevření hasičské zbrojnice se bohdalovští hasiči stali majiteli nové stříkačky PPS 12 s kompletním vybavením. K té později zakoupili ještě Tatru 805.

V roce 1988 bylo dobrovolným hasičům přiděleno speciální zásahové vozidlo typu Avia 30S.

Medaile Za zásluhy se hasičský sbor dočkal v roce 1999. Plovoucí čerpadlo se do výzbroje hasičů dostalo v roce 2001, kdy je pro ně zakoupil obecní úřad.
Kromě likvidace požárů a následků živelních či jiných pohrom se hasiči podíleli také na budování řady obecních staveb.

Bylo to například vystavění vodovodu, obchodního domu, školy, školky, pohostinství, kulturního domu, chodníků či místních komunikací.

Dalším polem působnosti hasičů je oblast kulturní, ve které jsou aktivní především při pořádání tradičních plesů, zábav či masopustních průvodů.