Traffic accident (Dopravní nehoda)

I na dovolené v zahraničí se můžete stát účastníky dopravní nehody. Někdy je pak těžké domluvit se s tamní policií a vysvětlit, co se stalo. The driver was speeding. (Řidič jel nepřiměřeně rychle). Jak popsat jízdu v protisměru a co radí lektor pro případ, že do svého jazykového kurzu už prostě nestíháte chodit? Naučte se užitečná slovíčka a další fráze.

Henry Ford s modelem T. Hotel Iroquois, Buffalo NY, rok 1921
Jak zní slavné citáty v anglickém originále?

Další užitečné fráze:

Can you describe the circumstances of the accident?
Můžete mi popsat okolnosti nehody?

The oncoming car was overtaking across the solid line.
Auto v protisměru předjíždělo přes plnou čáru.

The driver did not give way.
Řidič nedal přednost v jízdě.

The driver didn't respect the red light.
Řidič jel na červenou.

Užitečná slovíčka:

a traffic accident/ an accident – dopravní nehoda
circumstances – okolnosti
an oncoming car – auto přijíždějící v protisměru
to overtake – předjíždět
a solid line – plná čára
to give way – dát přednost v jízděto speed – jet nepřiměřeně rychle
to respect – respektovat
the red light – červené světlo (na semaforu)

Udržujte se v „jazykové kondici“

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky.