Dle dochovaných dokladů byl sbor založen 11. září 1904 a jeho prvním starostou se stal Jiří Melkes, náčelníkem Josef Hobza. Na stránkách o historii sboru se dovídáme, že „sbor hasičů byl pro obec velmi důležitým spolkem s bohatou odbornou hasičskou i kulturní činností.“


Z protokolu z května roku 1905 pocházejí informace o vysvěcení první hasičské stříkačky. První hasičský zásah musel být proveden na Štědrý den roku 1905 při požáru domu pana Šťastného v Třebíči. Dobový zápis uvádí: „V období 1. světové války většina členů musela narukovat, a tak byla činnost spolku omezena. Začala se opět rozvíjet až po roce 1919. Spolek čítal 40 členů. Znovu se pořádala divadla, výlety, plesy. Probíhala i pravidelná cvičení s hasičskou stříkačkou. V roce 1929 byla zakoupena stříkačka od firmy Hrček za 60 000 Kč. Na zakoupení stříkačky byla vyhlášena i sbírka, bylo vybráno celkem 12 000 Kč. Stříkačka byla motorová, na čtyřech kolech, tažená koňmi.“ Ta byla později po 2. světové válce předělána na dvoukolovou, aby mohla být připojována za auto. Historické stříkačky byly zrenovovány a při oslavách 100. výročí založení sboru před šesti lety představeny veřejnosti.


V roce 2006 se začalo s budováním nového hasičského areálu, vznikla travnatá závodní dráha a budova sloužící jako sklad. Letos by Stařečští rádi začali se stavbou hlavní budovy. Vše mají v plánu podniknout pouze brigádnicky, vlastními silami.


V současnosti disponuje sbor dvěma soutěžními stříkačkami PS 12, dopravním automobilem AVIA 31 a cisternovým vozidlem CAS. S ním se hasiči zúčastnili zásahů loni v září při požáru bytu v Třebíči nebo strniště na poli v katastru obce. Pomáhali například i v Rokytnici nad Rokytnou při červnových přívalových deštích. Pozadu nezůstává ani pomoc v obci. Na jaře provádějí hasiči čištění požární nádrže a mládež chodí do místního zemědělského družstva sbírat kámen. Na začátku června pomáhají svazu žen (ČSŽ) s přípravou pohádkové cesty pro nejmenší.


Rock místo divadla


A stejně jako v minulosti je v popředí i kulturní činnost. Jen je trochu více přizpůsobena době. Již ne divadelní představení, ale rovnou rockové koncerty. Ty ostatně stařečské proslavily široko daleko a mají za sebou již desetiletou historii. V červnu tak do Starče míří příznivci rockové hudby 70. a 80. let minulého století a s nimi kapely jako Matador, Puls, Merkur, Watt 80, Paprsky či Pekelníci. Na známá Rocková setkání konaná na místním hřišti se vždy v červnu dostaví kolem dvou tisícovek příznivců rockové hudby všech věkových kategori. Akce se stala jednou z nejnavštěvovanějších kulturních událostí na Třebíčsku. A že jejich příprava není právě jednoduchá, potvrzuje i jednatelka sboru Zdeňka Perničková: „S přípravami začínáme již od března, kontaktujeme sponzory, připravujeme trička k potisku, každý má svůj vlastní úkol.“ Na Stařeč 2010 se budeme moci těšit 19. června.


SDH Stařeč pořádá pravidelně i hasičský ples a společně s ČSŽ únorový masopustní průvod.


Co se týče hasičských soutěží, pořádají hasiči ze Starče každoročně dětskou soutěž. Družstvo mužů nad 35 let se pravidelně umísťuje na předních místech v oblastních a okrskových soutěžích.


Starostou stařečských hasičů je Jiří Bartík, velitelem sboru Čestmír Linhart. V současné době má sbor 163 členů. Paní Oldřiška Kochová, které je již 96 let, je členkou sboru od roku 1937, držitelkou řady věrnostních medailí a o činnost sboru se neustále zajímá.

Hasičský počin

SDH Stařeč se již přes 40 let věnuje požárnímu sportu. Proslavila jej zejména mnohaletá důsledná práce s mládeží. Výsledkem jsou výborná umístění na hasičských soutěžích nejen v rámci okresu. Antonín Bartejs a Čestmír Linhart vychovali celou jednu generaci hasičů, která se ve druhé polovině 80. let pravidelně účastnila okresních, ale i krajských soutěží. Dnes je čtyřicet členů ve věku 6 až 18 let a sbor vkládá velké naděje především do dorostenců, jejichž družstvo vzniklo teprve loni, ale má již za sebou první úspěch. Vyhrálo soutěž v Mastníku a za první místo si mladí hasiči odvezli sele. Každoročně se jedno žákovské družstvo zapojuje do okresního kola hry Plamen. V loňském roce se mladší družstvo umístilo na pátém místě a na třetím pak v Okresní lize mladých hasičů. V roce 2008 dosáhlo družstvo starších žáků zatím největšího sportovního úspěchu, když vyhrálo čtyři z pěti soutěží v Krajské lize mladých hasičů a umístilo se tak celkově na prvním místě.


VLADIMÍRA EL BEHANI