Ustavující schůze v Českém Herálci se uskutečnila 10. března 1894 a mezi hasiče bylo přijato 32 členů, z toho však sedm bylo z Moravského Herálce. Prvním velitelem se stal Jan Halama.

V Moravském Herálci byl sbor založen v roce 1908 a členská základna se tak rozdělila – hasiči z Moravského Herálce se vrátili „domů“. Sbor v začátcích čítal 123 činných členů. Jeho prvním velitelem se stal Josef Tlustý a starostou obuvník Antonín Odvárka.

Ke sloučení obou hasičských sborů došlo v roce 1951 poté, co byly sloučeny i obě obce. Hasiči přijali název Místní jednota hasičská Herálec. Předsedou jednoty se stal Jiří Batinič, velitelem František Zelený.

Oba sbory nejdříve používaly ruční stříkačky. První motorová byla zakoupena v roce 1937 a složili se na ni občané Moravského Herálce. Český Herálec uspořádal podobnou sbírku v roce 1943 a o rok později byla zakoupena stříkačka PPS 8. Pokřtěna však byla až po válce a dostala jméno Vlasta.

V roce 1965 byla zakoupena motorová dvoukolová stříkačka DS 16 a v roce 1971 pak přívěsná přenosná stříkačka PPS 12. Hasičská výzbroj byla nejprve uskladněna v kůlně poblíž České školy. Ta byla v roce 1932 přestavěna a přejmenována na Hasičské skladiště.

Pro sbor v Moravském Herálci byla před rokem 1910 na hasičskou kůlnu upravena kuželna, která dosud slouží k uskladnění historické techniky. Společná požární zbrojnice byla dostavěna v roce 1960.

Kromě zásahů při likvidaci požárů a pomoci při dalších krizových situacích se hasiči věnují také organizaci společenského a kulturního života v obci.