Na té byli 14. listopadu 1899 z jedenadvaceti přihlášených činných členů zvoleni do vedení sboru někteří vatínští obyvatelé.

Byli to Václav Růžička, František Zmeškal, jednatelem dobrovolných hasičů se stal správce školy Vincenc Skucius a starostou Václav Macek. Dalšími členy výboru byli zvoleni Jan Kejda, Blažej Straka, Vojtěch Josef a Václav Preis.

Při založení sboru byla ve Vatíně již od roku 1895 dvoukolová stříkačka. V roce 1901 pak byla k činnosti hasičského sboru zakoupena čtyřkolová stříkačka s podvozkem od firmy Stratílek.

Od požární inspekce dostal sbor novou motorovou stříkačku v roce 1978. Ta se pak se v roce 1980 dočkala výměny za výkonnější PPS 12.

Tento stroj je v držení Sboru dobrovolných hasičů Vatín dodnes. V roce 1972 byl také zakoupen starší automobil Tatra 805.

O činnosti vatínského sboru se od roku 1899 až do konce první světové války nezachovaly žádné zápisy. Většina členů dobrovolného hasičstva se nevrátila z války.

V roce 1919 byli svoláni zbývající členové hasičského sboru, aby znovu obnovili svoji činnost. Od té doby prováděl sbor pravidelná cvičení, v roce 1924 u příležitosti 25. výročí založení sboru bylo například uspořádáno okrskové cvičení.

Za druhé světové války činnost dobrovolných hasičů opět stagnovala. Po osvobození v roce 1945 se aktivity sboru začaly znovu rozvíjet, vstoupili do něj noví mladí členové.

Dobrovolní hasiči se kromě své obvyklé činnosti – ochraně života a majetku při požárech a technické pomoci – společně s obyvateli Vatína podíleli na řadě stavebních akcí v obci. Bylo to například při budování nového kulturního domu nebo požární nádrže.