Již na jaře předchozího roku však obec zakoupila ruční stříkačku, kterou tehdy ještě neměli ani v okolních obcích – v Pikárci a Radkově.

Pořízení stříkačky bylo podporováno i moraveckou vrchností a stroj byl zakoupen v červenci 1893 za 700 zlatých.

K obsluze stříkačky však bylo třeba hasičů. K tomu se sešlo osmnáct obyvatel Moravce, kteří se začali cvičit v hasičských dovednostech. Byly sepsány stanovy sboru, které však tehdejší obecní výbor neschválil. Většina z jeho členů se totiž vyjádřila, že dobrovolné hasiče není v obci potřeba.

Protože Moravečtí nechtěli, aby tímto došlo k roztržce ve vsi, celá věc byla odložena na neurčito, i když sbor údajně mohl být zřízen i proti vůli tehdejšího představenstva obce.

O něco později však vypukly ničivé požáry v nedaleké Dolní Libochové, ve Strážku a v Bobrové, a za těchto okolností bylo naznáno, že hasičů v Moravci skutečně třeba je.

Za nového představenstva obce bylo tedy přistoupeno ke zřízení hasičského sboru poté, co k jeho ustanovení došlo i v blízkém Radkově.
Obecní výbor v Moravci schválil stanovy hasičů 2. května 1894.

Zakládajícími členy sboru se stali řídící učitel Josef Tenora, starosta Adolf Uhlíř, Jan Pospíchal a Jan Zeman. Podporu, a to i finanční, nově vzniklému moraveckému hasičskému sboru poskytl i tehdejší majitel panství a moraveckého zámku baron Gabriel Gudenus.

Od obce obdrželi hasiči ještě v červnu roku 1894 další novou stříkačku včetně příslušenství. Veřejnosti se moravečtí hasiči představili 20. června 1894 v předvečer jmenin baronky Gudenusové.