V srpnu 1942 pak do Lhotek přijel sbor dobrovolných hasičů z Velkého Meziříčí s motorovou stříkačkou, který předvedl postup při hašení požáru.

Ve stejném měsíci byla sepsána také matrika členů a rovněž jednohlasně odsouhlaseno objednání nové hasičské stříkačky. Od prosince 1943 do května 1944 se uskutečnila takzvaná hasičská škola, kde byli členové sboru seznámeni se zápalnými hmotami a jejich hašením, účastnili se přednášek a školení technického rázu.

V roce 1951 bylo pořízeno nákladní auto Praga RN a motorová stříkačka PPS 8 s hadicemi. Členové místní jednoty byli činní i v oblasti kultury. V roce 1955 sehráli ve Lhotkách, nedalekých Horních Heřmanicích a Lavičkách divadelní představení. Z jeho výtěžku byla následně zakoupena opona do kulturního domu.

V roce 1970 byl v obci založen kroužek mladých požárníků, který se pravidelně účastnil soutěží a celoroční hry Plamen. O jedenáct let později družstvo mladých požárníků zvítězilo v celostátní soutěži Plamen 81. O rok později byli druzí.

Díky těmto výsledkům se mladí lhotečtí závodníci mohli v roce 1983 zúčastnit mezinárodní soutěže dětí v Nizozemí. m

Mezi lety 1996 a 2001 došlo ve lhoteckém hasičském sboru ke sportovnímu útlumu. Cvičit se opět začalo v srpnu 2001. Místní mládež se zapojila do soutěže Regional Cup a rovněž se účastnila krajské hasičské ligy.