Podle tohoto pořádku obyvatel domu, kde byl požár zjištěn, nebo jeho soused, byl povinen „hluk neb povyk činiti“, aby se sešlo co nejvíce lidí.

Rychtář byl povinen přinést klíč od kůlny. Majitelé koní je museli na požádání zapůjčit k tažení stříkačky a navážení vody „lejtami“.

Polovina lidí z každého domu (mimo dětí a práce neschopných) byla povinna ihned běžet k hašení s putnami. Řízením stříkačky byli pověřeni vybraní občané, „16 nádeníků a jiných statečných lidu“ bylo obcí určeno k vezení stříkačky a pumpování vody. Jedna úřední osoba a tři spolehliví sousedé měli hlídat majetek postižených před zloději.

Hasičské vybavení nově ustanoveného sboru bylo v jeho začátcích skromné, ale díky finančním darům se postupně rozrůstalo. Tak měli hasiči brzy k dispozici zbrojnici, cvičiště s hasičským lešením a čtyřkolovou stříkačku, ke které bylo v roce 1923 přidáno motorové sací zařízení. První motorovou stříkačku sbor získal v roce 1930 a o dva roky později bylo z prostředků sboru koupeno osobní auto Austro Daimler, které bylo přestavěno na hasičské vozidlo.

Další vylepšení se uskutečnilo až v roce 1959, kdy hasiči dostali skříňovou Tatru 805 vybavenou hasičskou technikou s PS 8. V roce 1962 si pak vybudovali novou požární zbrojnici. V roce 1970 do ní přibyla stříkačka PPS 12 a v roce 1971 požární auto CAS 16 - Š 706 RT.

Jimramovští hasiči disponují vozidlem Avia 31 s PS 12, autem CAS 25 - Š 706 RTHP a vozidlem CAS 16 – M 2 R, které jim obec předala v roce 2006.
Hasičský sbor v Jimramově nyní čítá necelých šest desítek členů. Zásahová jednotka pomáhá při akcích jednotkám záchranného sboru.