O 15 let později byl do čela sboru zvolen Edmund Fiša, voskař a pernikář, který se později dostal do vedení Hasičské vzájemné pojišťovny. První oheň, o kterém se zmiňuje kronika, se odehrál v srpnu roku 1890.

„Dne 8. srpna 1890 strhla se nad naším městem bouře provázená jsouc častějším hromobitím, z kteréhož o čtvrt na desátou hodinu večer rána uhodila do stodoly pana Peregrína Schwarzera, zdejšího měšťana a obchodníka, která ve chvilce v plamenech stála a požár hrozil i stodole pana Františka Krafky, která od hořící stodoly jen jeden a půli metru byla vzdálená…“

Tak popisuje kronikář oheň, který bystřičtí hasiči zdolali s jednou stříkačkou „upotřebiv při požáru 2 hákových a 1 střechového žebříku a pak vícero háků…“

Praporu se hasičský sbor dočkal v roce 1886. V roce 1893 došlo ke zřízení čety žen. V roce 1897 měli hasiči dvě čtyřkolové stříkačky, jeden hydrofon, dvě berlovky a dva hydromety v celkové ceně 2200 zlatých. V roce 1904 byly zakoupeny dvě ruční stříkačky–berlovky, v roce 1925 vůz pro mužstvo, o rok později motorová stříkačka a v roce 1930 sanitní auto.

V novodobých dějinách došlo v roce 1971 ke vzniku pracoviště Okresního útvaru Sboru požární ochrany. Od té doby vyjíždějí dobrovolní hasiči k zásahům společně se členy profesionálního hasičského záchranného sboru, který je ve městě i nyní.

Bystřičtí dobrovolníci mají k dispozici vozidlo CAS 25Š-706, Avia 30-PPS-12, Avia 31-furgon, vysloužilý Gaz a historické, ale funkční vozidlo CAS 16-Praga RN.

------------------

Kozlův počin

(rubrika partnera seriálu Lidé svatého Floriána)

Bystřičtí dobrovolní hasiči v loňském roce odstartovali takzvané Pivní slavnosti. Rozjezdový nultý ročník, který se uskutečnil v samotném závěru dubna, však výrazně poznamenalo chladné a deštivé počasí. Proto hasiči letos slavnosti předběžně plánují až na konec prázdnin.