15. června roku 1883 byly schváleny stanovy nově založeného sboru c.k. místodržitelstvím v Brně.

Prvním náčelníkem a jednatelem hasičského spolku se stal učitel Vincenc Kořista.

V letech 1883 až 1890 byla pod kostelem postavena hasičská zbrojnice, která zůstala beze změny až do poválečné doby. Na stejném místě stojí dodnes, avšak výrazně zmodernizována. Roku 1895 měli hasiči novou jednoproudní stříkačku na pérech v ceně 1000 zlatých, starou stříkačku, žebříky, naviják, hadice a koše. Asi v roce 1900 byla zakoupena nová stříkačka pro koňské spřežení, kterou sbor dodnes vlastní (v roce 1998 ji zrenovovali hasiči z Radňovsi).

V roce 1927 si hasiči pořídili novou motorovou stříkačku. Roku 1928 si sbor obstaral kulisy a začal hrát divadelní představení – dvě až tři ročně.

V krizovém roce 1938 věnoval sbor 50 Kč na obranu státu a pro členy byly objednány protiplynové masky. V roce 1947 si pak pořídil sbor společně se Sokolem a ČSM dřevěný parket, který pak půjčovali i do okolních obcí.

V roce 1956 do Osové Bítýšky přibyla dvoukolová motorová stříkačka DS16, která sloužila až do roku 1975.

Rok 2001 se zapsal do historie sboru výraznými úspěchy v oblasti okrskových cvičení. Následující rok hasiči zakoupili nový přívěs na přepravu cvičební PS, avii vybavili vysílačkou, zásahové obleky a začali s budováním nového cvičiště pod fotbalovými hřišti.

Rok 2003 se nesl v duchu oslav 120. výročí založení SDH. O rok později došlo ke značnému nárůstu účasti omlazeného družstva mužů na okrskových cvičeních. Velký zájem je i o družstvo veteránů cvičících s koněspřežnou ruční stříkačkou.