V roce 1908 si hasiči ze Zubří pořídili čtyřkolovou stříkačku a v roce 1928 byla zakoupena nová motorová dvoukolová. Tehdy byla také prodána stříkačka, která obci sloužila ještě před založením hasičského sboru - již od roku 1879.

K největším ohňům, u kterých hasiči ze Zubří v první polovině 20. století zasahovali, byl například požár horního konce obce v roce 1922. Při rozsáhlé živelní pohromě tehdy vyhořelo dvanáct stavení a několik dalších bylo poškozeno.

Další velký požár dolního konce Zubří se odehrál v roce 1941. Shořelo při něm sedm stavení a ohrožena byla rovněž budova školy. Tento ničivý oheň si vyžádal jednu lidskou oběť.

Novou požární techniku zuberští hasiči ukládají v hasičské zbrojnici, která současně slouží i jako obecní zvonice.

V roce 1942 byl pro válečné účely odebrán také zvon z hasičské zbrojnice a později byl nahrazen zvonem železným. Nový zvon pro zuberskou zvoničku byl objednán až v roce 1991, v příštím roce byl pak zavěšen a také posvěcen. Současně byla nově pokryta střecha a opravena věžička zvoničky.

Hasiči ze Zubří se dnes mimo výjezdy k požárům v obci i okolí a stále častěji k technické pomoci při autonehodách nebo živelních pohromách angažují také v kulturní oblasti a pořádají řadu společenských akcí.

Kromě toho se rovněž účastní hasičských soutěží, kde si mohou ověřit svoji připravenost k zásahům.