Ještě týž rok v městečku vznikl hasičský sbor, jehož stanovy schválilo c. a k. místodržitelství v Brně. Prvním velitelem sboru se stal učitel Bedřich Jerie. Na jaře následujícího roku začali hasiči vybavení novou výzbrojí a výstrojí cvičit. Na místě nynější myslivny byla postavena třípatrová konstrukce, kde se hasiči za všeobecného zájmu obyvatel obce učili spouštět po provaze a ovládat další hasičskou techniku.

Čtyřkolovou stříkačkou hasiči disponovali v roce 1897. Zbrojnice pro uskladnění výstroje a techniky byla ve Veselí postavena v roce 1924.

Od sboru se mimo jiné očekávalo, že bude ve vesnici plnit funkci společenskou. Založení hasičského sboru tak oživilo kulturně–společenský život v obci.

V roce 1933 byl zakoupen vůz Austro–Daimler. Členové sboru s ním konali samaritní jízdy pro místní obyvatele – k lékaři či do nemocnice.
Kromě období 2. světové války, kdy bylo zakázáno sdružování obyvatel, hasičský sbor funguje nepřetržitě.

Dobrovolní hasiči se během let zasloužili o rozvoj městečka, zejména při stavebních akcích. Svépomocí si v roce 1978 postavili i novou hasičskou zbrojnici a o dvanáct let později dokončili přilehlý sportovní areál s kulturním zařízením.

V členské základně sboru je nyní 78 členů, z toho 13 žen, 48 mužů a 17 mladých hasičů. V zásahové jednotce je 28 členů, a ta je zařazena do JPO III.

Hasiči nyní při zásazích používají automobil Avia DVS 12 a cisternovou stříkačku CAS 25 Škoda 709 RTHP. Z historické techniky se dochovaly ruční stříkačk (koňka) z roku 1875, první motorová stříkačka DS-10 z roku 1930 a DS-16 z roku 1954.

-------------

Hasičský počin

19. ledna 2009 roku zasahovali novoveselští hasiči při večerním požáru stodoly v městysi. Jelikož se hořící stavení nacházelo blízko školy a novostavby, bylo třeba hlavně zabránit šíření ohně. To se několika hasičským sborům včetně toho z Nového Veselí podařilo.