Až 26. května 1907 byl však zvolen výbor hasičského sboru. Prvním starostou se stal Josef Broža.

Hasičská zbrojnice byla v Pikárci postavena v roce 1910. Sbor se kromě ochrany obce před ohněm věnoval také společenské činnosti a akcím, z jejichž výtěžku pak bylo pořizováno další hasičské nařadí.

Obě světové války se podepsaly také na pikáreckém hasičském sboru – někteří jeho členové se již domů nevrátili.

V roce 1946 byla zakoupena nová motorová stříkačka PPS 8 a zároveň došlo k nebývalému zájmu o vstup mezi dobrovolné hasiče. Novými členy sboru se stalo 10 můžů a 10 žen.

Po únoru 1948 se z pikáreckých hasičů formálně stali požárníci, jejich majetek převzal místní národní výbor a několik z nich odešlo osidlovat pohraničí. Další lidé sbor opustili při kolektivizaci a zakládání JZD. Ti, co zůstali, se pak společně s novými mladými členy podíleli i na budování obce, zejména při stavebních akcích jako byla například výstavba kulturního domu, výletiště či požárních nádrží.

Po roce 1989 byl hasičům vrácen jejich původní název a poté si zakoupili motorovou stříkačku PS 12. V roce 1999 odkoupili z JZD hasičské vozidlo Škoda CAS 24. V roce 2005 pak byla vysvěcena nová hasičská zbrojnice, kterou si hasiči vybudovali.

Za dobu své činnosti hasiči přímo v Pikárci zasahovali u 19 požárů. Vesměs se jednalo o hořící rodinné domy a hospodářská stavení. Kromě likvidace požárů a následků dalších pohrom se pikárečtí hasiči věnují i hasičským prohlídkám obytných objektů a hospodářských budov, ale také pořádání kulturních akcí a reprezentaci při okrskových a okresních hasičských soutěžích.

-------------

Hasičský počin
V posledních dnech se hasiči z Pikárce podíleli na likvidaci následků povodně v obci. Čerpali vodu ze zaplavených sklepů pomocí veškeré techniky. Ještě nyní po obci koluje hasičské čerpadlo, díky kterému si mají obyvatelé možnost vyčerpat záplavami znečištěné studny.