Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE.

Prvním starostou a předsedou hasičského sboru se stal Jan Wachtl, starosta města a lékař na odpočinku. Základajících členů bylo jedenáct, činná základna čítala 36 mužů. Prvním náčelníkem byl zvolen mlynář František Prál a jednatelem krejčí Jan Smrž.

Velký oheň přímo ve městě likvidovali bítešští hasiči 2. září roku 1892. Při ničivém požáru tehdy shořely všechny stodoly za hřbitovem, které byly tehdy plné svezeného obilí. Hasičům se při zásahu podařilo strhnout poslední stodolu v těsné blízkosti kostela a obytných domů, aby se oheň nešířil dále. Požáru padlo za oběť celkem 35 stodol, které již z bezpečnostních důvodů nebyly znovu obnoveny – zastavěny mohly být pouze okrajové plochy požářiště. Velký zájem o vstup mezi bítešské hasiče nastal v roce 1907, kdy bylo přijato deset nových členů. O rok později se sbor aktivně zúčastnil oslav 500. výročí udělení městských práv Velké Bíteši.

První vlastní hasičský automobil – automobilovou stříkačku Praga - si bítešští hasiči chtěli zakoupit v roce 1922, po padesáti letech od vzniku jednoty. Avšak na pořízení stroje se tehdy nepodařilo shromáždit dostatek peněz; dočkali se jí až v roce 1928 (Walter PN).

V dalších letech, už po druhé světové válce, se dobrovolní hasiči věnovali kromě své běžné činnosti například také organizaci společenského života ve městě. Svoje znalosti a dovednosti prezentovali, a to i v současnosti, v řadě soutěží.

Moderní vybavení včetně techniky přispívají jak k možnosti rychlého a účinného zásahu, tak i ke zvýšení bezpečnosti samotných hasičů při zásazích.

----------------

Kozlův počin

Speciálně vybavené stříkačky CAS 20, díky které mohou bítešští dobrovolní hasiči účinně zasahovat i při vyprošťovacích činnostech, se sbor dočkal loni. Zajímavostí je, že ji obdrželi jako dar od společnosti Mero z Kralup nad Vltavou. Moderní stroj byl určen pro potřeby jak dobrovolných, tak i profesionálních hasičů.