Po mši se vydal průvod na místní hřbitov, kde hasiči položili květinový věnec a proběhla krátká pobožnost za zemřelé kolegy. V kulturním domě pak proběhla slavnostní schůze. Po státní hymně přivítal velitel Vladimír Sklenář hosty, mimo jiné náměstky starosty Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou Antonína Teplého a Miroslava Jágrika, hraběte Jana Podstatského-Lichtenštejn, starostku obce Netín Věru Průšovou, členky a členy okrsku Měřín a SDH Netín, partnerský sbor z Bordovic.

Starosta SDH Josef Eksler připomenul historii sboru od založeni v roce 1894. Sbor byl založen 20. září stanovy byly schváleny 26. září. Na ustavující schůzi byl za účasti 26 členů zvolen první výbor ve složení – starosta Jan Král, c.k. poštmistr a obchodník, náčelník Josef Michal, mistr kolářský, podnáčelník František Dvořák, rolník a další funkcionáři výboru. Při svém založení měl sbor starší ruční čtyřkolovou stříkačku, vysunovací žebřík a dva hákové žebříky.

V roce 1921 byla svépomocí postavena hasičská zbrojnice. V roce 1922 byla koupena nová ruční čtyřkolová stříkačka a hadice. V roce 1941 byla koupena motorová stříkačka typu NV 35 od firmy Zikmund. V roce 1970 byla přidělena nová motorová stříkačka PPS 12. V roce 1975 bylo zakoupeno starší terénní auto ARO M461. Jednotka SDH obce je zařazena do kategorie 5. Od roku 2000 se úspěšně věnují požárnímu sportu. Sbor pečuje o historickou hasičskou techniku, před pěti lety si pořídili slavnostní prapor.

Ilustrační foto
Ždírečtí školáci budou od příštího roku sportovat na nových hřištích

V současné době má sbor 34 mužů, 15 žen a 18 mladých hasičů. Starostka obce a členka sboru Věra Průšová poděkovala za reprezentaci obce a práci pro obec. Antonín Teplý pozdravil za OSH Žďár nad Sázavou, poděkoval za vykonanou práci a poblahopřál k výročí. Miroslav Jágrik poděkoval za práci s mladými hasiči v požárním sportu. Starosta okrsku Měřín Vladimír Sklenář poděkoval za činnost sboru.

Za SDH Bordovice (okr. Nový Jičín) pozdravila jednatelka Monika Veselková a předala u příležitosti 15 let družby obraz patrona hasičů svatého Floriána, který namaloval člen sboru Libor Novotný. Následovalo předání ocenění členům sboru. Předávala se čestná uznání sboru, okrsku a okresního sdružení hasičů a medaile za věrnost. Medailí Karla Herolda byl oceněn bývalý velitel František Němec, dlouholetý funkcionář a velitel Josef Pešek in memoriam, za dlouhodobou podporu hasičského hnutí Jan Podstatský-Lichtenštejn a jeho rodina u příležitosti 125. výročí založení SDH Netín. Nejvyšší ocenění, medaili Za mimořádné zásluhy, převzal Josef Eksler st. Antonín Teplý předal do rukou starosty a velitele ocenění pro sbor jako kolektiv, a to čestné uznání Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina. Následovala slavnostní večeře a společenský večer s kapelou M.E.Š. Pro přítomné byla připravena výstava fotografií z historie sboru.

David Dvořáček