„Aktiv zasloužilých členů a funkcionářů pořádáme každoročně. Letos je to už potřinácté. Pokaždé jezdí okolo čtyř desítek účastníků ze všech sedmnácti hasičských dobrovolných sborů novoměstského okrsku,“ řekl starosta okrsku Nové Město na Moravě Jiří Jurman.

Dobrovolní hasiči vytvořili novou tradici coby poděkování těm, kteří se dlouhá léta věnovali dobrovolnické činnosti v hasičských sborech. „Chtěli jsme tím hlavně ukázat, že na ně nezapomínáme. Tito lidé často hasičství obětovali celý svůj život. Nejmladší účastníci této akce mají šedesát let a většina z nich je dobrovolnými hasiči už od mládí,“ poznamenal Jiří Jurman.

V rámci tradičního setkání byly letos oceněny zásluhy nejstaršího účastníka Ladislava Fajmona z Nového Města na Moravě, který se dožil krásného životního jubilea. „Oslavil letos osmdesátiny a je to náš čestný starosta. Nemohli jsme se nechat ujít příležitost mu veřejně pogratulovat. Bylo to naší ctí i povinností,“ usmál se Jiří Jurman.

Ladislav Fajmon je také jeden ze spoluzakladatelů pravidelných setkání zasloužilých hasičů. „Tehdy se domluvil v Křídlech s Miroslavem Řepiským, významným představitelem českého hasičského hnutí a s nestorem ždárských hasičů Karlem Heroldem. Společně tuto akci dali dohromady a tradici založili,“ připomenul Jiří Jurman.

Hasičům-seniorům se v Rokytně líbilo. Mnozí z nich si tuto akci nenechají nikdy ujít. „Já jezdívám pravidelně. Jsem strašně rád, když si se svými vrstevníky mohu popovídat, zavzpomínat si, a také zazpívat. Vzpomínky na léta strávená u dobrovolných hasičů jsou alespoň pro mne velice hezké,“ nechal se slyšet jeden z účastníků František Kabelka z Nového Města na Moravě.