Do užívání jim byla svěřena dvoukolová ruční stříkačka, která byla obci darována v roce 1888 Moravskoslezskou pojišťovnou. Hasičskou výstroj si členové sboru pořídili na vlastní náklady.

Prvním předsedou spolku byl zvolen Josef Šebek a velitelem Jan Pecháček. Roku 1903 bylo postaveno uprostřed obce vedle kaple Panny Marie Lurdské skladiště pro hasičskou výzbroj a stříkačku. Náklady na výstavbu činily 384 zlatých a 60 krejcarů.

V roce 1910 byla pořízena čtyřkolová ruční stříkačka včetně 80 metrů hadic za cenu 1400 korun.

V roce 1914, po vypuknutí 1. světové války, byli téměř všichni členové sboru povoláni do zbraně. Válka si bohužel vybrala krutou daň – šest hasičů se z ní už nevrátilo. Období 1. republiky znamenalo dobu rozmachu. Bylo uspořádáno mnoho oslav, kulturních akcí a hasičských cvičení. V těchto letech však také došlo k mnoha požárům.

První motorová stříkačka PS 8 byla pořízena až roku 1952. K ní bylo roku 1957 zakoupeno první hasičské auto v ceně 5000 korun. V roce 1970 došlo za finanční pomoci JZD k zakoupení Tatry 805 a stříkačka PS 8 byla vyměněna za typ DS 16.

Motorová stříkačka PPS 12 byla sboru přidělena v roce 1981. O tři roky později byla Tatra 805 vyměněna za nákladní vůz Robur, který vystřídala Avia 30. V září 2007 bylo pořízeno zásahové vozidlo Avia 31-DVS 12.

Bohdalečtí hasiči mají svůj slavnostní prapor, kterému bylo požehnáno 25. července 2003 u příležitosti 110. výročí založení sboru. Dobrovolní hasiči se pravidelně zúčastňují okrskových hasičských cvičení. V současné době má sbor třicítku členů a podílí se na pořádání prakticky všech kulturních a společenských akcí v obci.