Galerie: Ve Vojnově Městci se zpívaly koledy v záři prskavek