Galerie: Zatýkání templářů

Více než padesát předních představitelů Řádu templářů bylo zaživa upáleno. Francouzský král Filip IV. Sličný stál za rozprášením Řádu templářů. Templáři při hře šachů, středověká malba. Ilustrace ze středověkého rukopisu, zobrazující templáře při vykonávání sodomie. Šlo jedno z obvinění, které proti řádu vznesl Filip IV. Sličný. Velmistři Řádu templářů Jacques de Molay a Geoffrey de Charnay byli upáleni zaživa. Model templářského rytíře. Pro templáře byl typický červený kříž na bílém poli. Řád byl nejelitnější vojenskou organizací středověku.