Galerie: Rybáři volili v pátek, v sobotu lovili rybník