Galerie: Ptáci ve starém Egyptě

Mumie kočky, sokola a ptáčete ibise posvátného na výstavě věnované starověkému Egyptu v muzeu v Birminghamu Mumifikované ptáče a had na výstavě věnované starověkému Egyptu v muzeu v Birminghamu Staroegyptská soška ibise posvátného v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni Bronzová soška sedícího ibise posvátného z egyptského Penn Muzea Ibis byl pro Egypťany ztělesněním Thovta, boha moudrosti, psaní a počítání Ptáci se hojně objevují na starověkých egyptských freskách i v hieroglyfech Egypťané uctívali desítky ptáků K nejzobrazovanějším ptákům v uměleckých dílech a hieroglyfech patří volavka Volavka byla coby pták "Fénix" spojována se stvořením světa, se znovuzjevením Slunce po noční přestávce a se zmrtvýchvstáním Volavka byla jednou z prvních podob slunečního boha Atona Zde můžeme vidět nejen volavku, ale i boha Thovta, člověka s hlavou ibise