Galerie: Muzeum nové generace ve Žďáře

Atmosféra v Muzeu nové generace ve Žďáře nad Sázavou v zámku Kinských - Kaleidoskop. Muzeum nové generace v areálu žďárského zámku vzniklo přestavbou někdejšího pivovaru. Příchozí dostane před vstupem do expozice audioprůvodce se sluchátky. Cisterciácká expozice v přízemí. Jednotlivá zastavení tam mají formu stolů. Cisterciácká expozice v přízemí. Jednotlivá zastavení tam mají formu stolů. Cisterciácká expozice v přízemí. Jednotlivá zastavení mají v její kompozici formu stolů. Cisterciácká expozice v přízemí. Jednotlivá zastavení tam mají formu stolů. Cisterciácká expozice v přízemí. Jednotlivá zastavení tam mají formu stolů. Cisterciácká expozice v přízemí. Jednotlivá zastavení tam mají formu stolů. Cisterciácká expozice v přízemí. Jednotlivá zastavení tam mají formu stolů. Cisterciácká expozice v přízemí. Jednotlivá zastavení tam mají formu stolů. Schodiště vedoucí do barokní expozice. V barokní části expozice mají zastavení podobu šestihranných vitrín. Hudba, světlo, stíny, pohyblivé obrazy na podlaze - to je Kaleidoskop, vstupní vjemový prostor do barokní části výstavy. Zrcadla kaleidoskopu přivítájí návštěvníky v baroku. Barokní expozice. Barokní expozice. Světlo a barvy ji neustále proměňují. Barokní expozice. Světlo a barvy ji neustále proměňují. Barokní expozice. Světlo a barvy ji neustále proměňují. V barokní části expozice mají zastavení podobu šestihranných vitrín. Barokní expozice. V barokní části expozice mají zastavení podobu šestihranných vitrín. V barokní části expozice mají zastavení podobu šestihranných vitrín. Barokní expozice. Barokní expozice. Barokní expozice. Světlo, které s sebou dostal příchozí na začátku prohlídky, na jejím konci zase "odevzdává", "pošle" ho na projekční plátno a Světlo se s ním interaktivně pohybuje. Světlo, které s sebou dostal příchozí na začátku prohlídky, na jejím konci zase "odevzdává", "pošle" ho na projekční plátno a Světlo se s ním interaktivně pohybuje. Současnost Žďáru a okolí je třetí částí výstavy. Jeho expozice je v prostoru, kde zlůstala zachovaná historicky cenná sušárna chmele. Současnost Žďáru a okolí je třetí částí výstavy. Od "ničeho" až do současnosti - třetí část expozice. Konec prohlídky návštěvníky dovede do prodejny pro turisty. Informační centrum. Venkovní posezení. Kavárna je i uvnitř.