Galerie: Holandský chvat na Vysočině

Při běžném otevření dveří se dveře otevřou naplno, aniž by řidič prostor za sebou zkontroloval. Při holandském chvatu se nejprve otevřou málo, přičemž řidič je už zároveň v poloze, kdy vidí dozadu. Vlevo je znázorněno řidičovo zorné pole při použití holandského chvatu, vpravo při běžném otevírání dveří.