Galerie: Sucho a kůrovec v lesích

Sucho v lesích svědčí kůrovci. V těchto dnech se právě líhne druhá letošní generace tohoto škůdce a lesníci mají pohotovost. Feromonový lapač vábí brouky do svých útrob, aby nenapadli stromy. Takto vypadá kůra silně napadeného stromu, který lesníci využívají jako takzvaný lapák. Pokácený strom je takzvaný lapák. Tím jak usychá je pro kůrovce snadnějším cílem a toho lesníci využívají. Sucho a kůrovec. Tato dvojice nyní ohrožuje české lesy. Oslabené dřeviny jsou náchylnější vůči cizopasným houbám i škůdcům. V okolí Čeperky na Pardubicku lesníci Lesů ČR ukázali, jak pomáhají lesu s tímto broukem bojovat. Pokácený strom je takzvaný lapák. Tím jak usychá je pro kůrovce snadnějším cílem a toho lesníci využívají. Ještě 14 dní a z larev kůrovce by se vylíhl brouk a rozlétl by se do lesa na další stromy. Lapák proto lesníci co nejdříve z lesa odstraní. Sucho a kůrovec. Tato dvojice nyní ohrožuje české lesy. Oslabené dřeviny jsou náchylnější vůči cizopasným houbám i škůdcům. V okolí Čeperky na Pardubicku lesníci Lesů ČR ukázali, jak pomáhají lesu s tímto broukem bojovat. Ještě 14 dní a z larev kůrovce by se vylíhl brouk a rozlétl by se do lesa na další stromy. Lapák proto lesníci co nejdříve z lesa odstraní. Sucho a kůrovec. Tato dvojice nyní ohrožuje české lesy. Oslabené dřeviny jsou náchylnější vůči cizopasným houbám i škůdcům. V okolí Čeperky na Pardubicku lesníci Lesů ČR ukázali, jak pomáhají lesu s tímto broukem bojovat. Sběrná nádobka lapače obsahuje asi 600 brouků. To je běžný lesní průměr. Tito už ale stromy nenapadnou, čeká je zalití horkou vodou. Sucho a kůrovec. Tato dvojice nyní ohrožuje české lesy. Oslabené dřeviny jsou náchylnější vůči cizopasným houbám i škůdcům. V okolí Čeperky na Pardubicku lesníci Lesů ČR ukázali, jak pomáhají lesu s tímto broukem bojovat. Maličká dírka, kterou se kůrovec do oslabeného stromu navrtal je první známkou napadení. Hnědému prášku se říká drtinka a vzniká právě činností kůrovce. Jakmile se objeví v takovémto množství, strom už boj prohrál. Sucho a kůrovec. Tato dvojice nyní ohrožuje české lesy. Oslabené dřeviny jsou náchylnější vůči cizopasným houbám i škůdcům. V okolí Čeperky na Pardubicku lesníci Lesů ČR ukázali, jak pomáhají lesu s tímto broukem bojovat.