1/1

Typické pro tuto lokalitu jsou často neobhospodařované podmáčené louky.

Typické pro tuto lokalitu jsou často neobhospodařované podmáčené louky.

Zdroj: Deník/Helena Zelená Křížová