Galerie: Fara a kostel v Lučici

Třiaosmdesátiletý Jiří Mára ve své pracovně na faře v Lučici. Fara a kostel v Lučici. Fara a kostel v Lučici. Fara a kostel v Lučici. Fara a kostel v Lučici. Fara a kostel v Lučici. Fara a kostel v Lučici.