Galerie: Cizinci a studium

V současnosti skládají zkoušku úrovně A1, kdy například rozumí známým slovům a velmi jednoduchým větám, například na plakátech, vývěskách nebo v katalozích. Získat v Česku trvalý pobyt bude pro cizince ze zemí mimo Evropskou unii složitější. Alespoň pokud neumějí dobře česky. Ministerstvo školství chce totiž výrazně zpřísnit jazykovou zkoušku, kterou musejí v rámci vyřízení žádosti o něj skládat. Dnes by to měla projednat vláda. Nově by měli skládat zkoušku úrovně A2, která vyžaduje rozumět běžným frázím a nejběžnější slovní zásobě, rozumět jednoduchým textům a komunikovat v běžných situacích. Cizinec spolu s trvalým pobytem získá téměř stejná práva jako má státní občan České republiky vyjma volebního práva.