Nejprve byly zahájeny dětské kategorie. Zájem ze strany dětí byl obrovský a mnohé předvedené výkony byly obdivuhodné. Zatímco děti se pak bavily na skákacích hradech a těšily se ze spousty pěkných cen, soutěž dále pokračovala. Následovaly další kategorie a v kopání penalt se představili dospělí - ženy, muži a veteráni. Skvělé výkony byly k vidění nejen ze strany samotných soutěžících, ale i obětavých brankářů Davida Šobeje a Petra Beneše. Během celého odpoledne měli nelehký úkol, když se před jejich svatyní vystřídalo neskutečných 150 soutěžících!

Finále Počítského Tondy ohlásil moderátor celé soutěže Martin Dvořák až ve večerních hodinách. Vítězka ženské kategorie a vítězové kategorií mužů a veteránů bojovali o celkový titul a tím i hlavní cenu, sud piva. Po nelehkém boji bylo rozhodnuto a celkovým vítězem Počítského Tondy 2019 se stal Jiří Halamka!

Sportovní odpoledne se tak vydařilo po všech stránkách. Krásné letní počasí, dobré jídlo a pití, rekordní návštěvnost, pěkné ceny pro všechny soutěžící a především pohodová atmosféra, o kterou se postarali členové SK Transformátor Počítky.

Na jubilejním 20. ročníku turnaje v malé kopané v Radňovicích triumfoval KMB Žďár (na snímku). Foto: Lenka Klementová
Pohár starosty bral Beton