„Tato částka je potřebná k ohrazení zbývající části pastvin pro zubry a divoké koně směrem k obci Lipník, kam by se měla rezervace rozšířit. Teď řešíme skutečně jen to nejnutnější. Tak, aby zvířata získala co nejdříve přístup k novým pastvinám,“ uvedl Dalibor Dostál.

Náklady na ohrazení dosáhnou zhruba dvou milionů korun, půl milionu korun získala organizace z veřejné sbírky již v minulých letech.

„Divocí koně pět let pomáhali uzdravovat nemocnou krajinu. Pět let pomáhali zachraňovat v přírodě druhy, které by bez nich v těchto místech postupně vymíraly. Pět let pomáhali desítkám tisíc lidí vracet naději v to, že ještě existují příběhy s dobrým koncem. Teď divocí koně sami pomoc potřebují. Tohle je to jediné, co sami nezvládnou,“ upozornil Dalibor Dostál na klíčovou roli kopytníků při obnově přírody v bývalém vojenském prostoru.

Na milovických pastvinách žije až půlka druhů všech u nás se vyskytujících motýlů.
Milovické pastviny po pěti letech: vrací se vyhynulá zvířata i rostliny

Ochranáři se obrací s výzvou o pomoc především na veřejnost. Lidé mohou poslat finanční podporu na sbírkový účet 2100540679/2010 nebo dárcovskou zprávu ve tvaru DMS KRAJINA 90, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777.

Kampaň potrvá dva měsíce

Získat peníze na záchranu vzácných zvířat bude pomáhat také filmový spot vytvořený režisérem Mariánem Polákem, autorem prvního českého celovečerního filmu o přírodě Planeta Česko. Ten může veřejnost sledovat na videokanále YouTube a bude zprostředkován i na sociálních sítích. Kampaň na záchranu milovické rezervace bude trvat dva měsíce. Pokud se finanční prostředky nepodaří získat, bude prodloužena do léta.

Zdroj: Youtube
Vjezd do společnosti APP, dřívějšího Azosu.
Bývalý Azos musí ukončit výrobu v Nymburce, rozhodl Nejvyšší soud

„Dokončení rezervace je důležité nejenom pro zajištění dostatečné rozlohy pastvin pro velké kopytníky, ale také kvůli obnově biotopu pro ohrožené druhy rostlin, motýlů a dalších organismů. Zkušenosti z posledních pěti let jasně ukázaly, že právě pro ně je přirozená pastva velkých kopytníků velmi vhodným způsobem péče. Je přitom zásadní dosáhnout dostatečné rozlohy a kompaktního tvaru, aby krajina uvnitř pastviny fungovala soběstačně a mohly v ní existovat i druhy vyžadující velký prostor,“ doplnil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Možnost podat žádost o dotaci, ze které měl být projekt původně financován, skončila loni v říjnu. Rezervace tak doplatila na sérii zpoždění. Přestože bylo dokončení rezervace odsouhlaseno již v roce 2016, dva roky je blokovaly soudní spory bývalého nájemce pozemků s jejich majitelem. Poté nabrala několikaměsíční skluz příprava potřebných smluv. Ochranáři proto loni v létě požádali vedení Středočeského kraje o urychlení příprav, v září pak rada kraje rozhodla o zapůjčení pozemků pro dokončení rezervace. „Středočeskému kraji patří za tuto vstřícnost poděkování. Byl to klíčový krok, který umožnil rezervaci dokončit a vzácná zvířata zachránit,“ doplnil Dalibor Dostál.

Takto by lávka měla vypadat v létě 2021 po její dostavbě.
Projektant Stráský je obžalován, stavbu nymburské lávky to prý neohrozí