Šedesát zlatých dukátů z období třicetileté války muž nalezl v okolí Králík na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje v říjnu roku 2018. Poklad se ukrýval jen několik centimetrů pod zemí. O nálezu informoval Východočeské muzeum v Pardubicích. „Jedná se o velmi cenný soubor, a to jak z hlediska materiální hodnoty, tak především z té historické. Má minimálně středoevropský význam,“ konstatoval tehdy náměstek hejtmana Roman Línek.

Právo na odměnu určuje zákon

V lednu následujícího roku přišla na Krajský úřad Pardubického kraje žádost, v níž nálezce požadoval poskytnutí odměny. Na tu má nárok ze zákona, její výše se odvíjí od znaleckého posudku. „Památkový zákon upravuje problematiku archeologických nálezů. Jedná-li se o archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, má nálezce právo na odměnu, kterou mu poskytne krajský úřad, a to do výše ceny materiálu; je-li archeologický nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných cenných materiálů, v ostatních případech až do výše deseti procent kulturně historické hodnoty archeologického nálezu určené na základě odborného posudku,“ vysvětlil princip mluvčí kraje Dominik Barták.

Zlatý poklad nalezený u Králík
U Králík objevili zlatý poklad

Podle mluvčího krajský úřad postupoval podle památkového zákona, ve správním řízení si opatřil podklady od příslušného archeologického pracoviště, kterým je Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Následně si vyžádal znalecký posudek včetně určení kulturně historické hodnoty archeologického nálezu od Národního muzea. „Kulturně-historická hodnota tohoto nálezu byla vyčíslena na 6 357 000 korun. Na základě tohoto znaleckého posudku zjistil krajský úřad, že se jedná o archeologický nález zhotovený z drahých kovů,“ uvedl mluvčí kraje. Hejtmanství postupovalo podle příslušného paragrafu pro nálezy drahých kovů a vyžádalo si zkoušku Puncovního úřadu. Z odborného vyjádření úřadu vyplynulo, že nález obsahuje 204,99 gramů ryzího zlata a 3,07 gramů ryzího stříbra. „Puncovní úřad určil cenu těchto drahých kovů k datu učinění nálezu na 179 337 korun. Na základě těchto podkladů bylo 16. července 2020 vydáno rozhodnutí o poskytnutí odměny za náhodný archeologický nález ve výši 179 337 korun. Žadatel se proti němu odvolal a požadoval vyplatit odměnu ve výši 635 700 Kč podle znaleckého posudku Národního muzea,“ dodal Dominik Barták. Spor se posunul dál, k nadřízenému správnímu orgánu. Rozhodnutí krajského úřadu přezkoumalo Ministerstvo kultury a potvrdilo, že bylo správné.

Poklad byl již jednou vystaven

Mince jsou uloženy ve sbírkách Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Králický dukátový poklad byl již jednou vystaven na veřejnosti, a to vloni v květnu při Zlaté muzejní noci. „Tehdy jsme vystavovali sbírkové předměty ze zlata, dominantou byl právě zlatý mincovní poklad z Králík,“ uvedl ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek a dodal, že podobné krátkodobé akce jistě ještě přijdou. Podle jeho slov se uvažuje také o tom, zda by unikátní nález neměl být součástí i stálé expozice, případně ho nevystavit v Králíkách, kde se zlaté mince našly. V obou případech by však bylo nutné splnit přísná bezpečnostní opatření.

Nález 500 starých mincí
Nálezkyně 500 let starých mincí dostane odměnu