Situace, kterou vyvolaly zvýšené počty testovaných a následně zjištěných pozitivních případů onemocnění Covid-19, se ze strany vedení státu, kraje i hygieniků zvrhla v obviňování části obyvatel karvinského okresu, že kvůli jejich nedisciplinovanosti se v minulých dnech a týdnech mezi zdejším obyvatelstvem masivně šířil koronavirus. Na to zareagovali starostové obcí a měst Karvinska, kterým se toto až osočování a ponižování zdejších lidí, nelíbí a naopak tvrdí, že současnou situaci mají na svědomí hygienici a politikové. "Vláda nechce přiznat, že za extrémní koncentraci nákazy nemohou "neukáznění horníci, kteří chodí na pivo", jak bylo prezentováno, ale vláda sama. Chytrá karanténa prostě nefunguje," říká předseda Svazku měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) a starosta Horní Suché Jan Lipner.

Nemocnice Karviná-Ráj.
NÁZOR: Hledá se viník situace na Karvinsku. Je důležitější zdraví, nebo výroba?

Svazek (SMOOK) ve svém úterním prohlášení tvrdí, že chytrá karanténa nefunguje, v testování a oznamování výsledků testů je chaos a hygienici podle vás situaci nezvládají. Tlumočil tento názor některý ze starostů či primátorů vedení Krajské hygienické stanice v Ostravě či ministru zdravotnictví? Pokud ano, jaká byla odpověď protistrany?
Bohužel k tomu nikdo neměl příležitost. Dlouhodobě je problém komunikovat s někým z KHS či ministerstva zdravotnictví. Když už se dovoláte, tak nejsou schopni vám pomoci, nebo poradit. Zkušenosti máme, jak z doby vyhlášeného nouzového stavu, tak v neodpovědích na e-maily. Ministrovi zdravotnictví psalo několik starostů, byl pozván na Karvinsko, bez reakce. My nejsme vůbec nadšení komunikací přes média. To jsou manýry známé z politikaření ve Sněmovně. My pracujeme jinak. Ale tady už jde opravdu o zdraví…

Komunikujete na toto téma s krajskými hygieniky, ministerstvem zdravotnictví nebo jste ve spojení či společném postupu s hejtmanem?
Koordinace je od počátku taková, že jsou vydávána rozhodnutí a nařízení, a obce a města je mají plnit. Na příští týden ale chceme vyvolat schůzku se zástupci KHS a Moravskoslezského kraje.

Věra Čapovcová z Karviné při zpracovávání ovoce ráda experimentuje a vyrábí netradiční marmelády a sirupy.  Foto: archiv V. Čapovcové
Možná zkusím sirup ze šišek, říká hospodyňka Věra Čapovcová z Karviné

Máte nějaké informace o tom, že by se KHS zabývala vylepšením fungování tzv. chytré karantény, že má posílené kapacity a dostatek lidí pro testování?
Žádné. To byl ostatně jeden z důvodů, proč starostům došla trpělivost. My nemáme téměř žádné informace a ty zasílané jsou hodně zvláštní, čísla kolísají a nevíme, čemu věřit. Zatím máme jen proklamace, že vše funguje, ale realita je podle nás jiná. Určitě bude nutná úprava.

V prohlášení SMOOK odmítá uvalení plošné karantény na oblast Karvinska. Proč? Není to podle vás opatření které pomohlo výrazně rychleji zlepšit epidemiologickou situaci?
Plošná karanténa na Karvinsku by možná zpomalila šíření viru mimo region, situaci v něm by ale nevyřešila. My v tomto ale hlavně vidíme poněkud jiné zájmy, než o zdraví našich obyvatel. Někde se v tom schovává zase to, co vláda nechce přiznat - totiž že za koncentraci nákazy nemohou "neukáznění horníci, kteří chodí na pivo", jak bylo prezentováno, ale vláda sama. Další je lobbing jiných zájmů, například Asociace cestovních kanceláří. Kdyby se Karvinsko zavřelo, uklidnilo by to některé státy, které jsou cílovou destinací lidí, kteří tam odjíždějí na dovolenou.
To, co by mohlo pomoci nejvíc, je nepředstírat, že máme problém pod kontrolou. Hned na začátku se měla zastavit těžba a tím by se předešlo současným problémům. Je zajímavé, že soukromé podniky svou práci zastavily, ale státem vlastněný podnik ne. Mělo být nařízeno plošné testování v OKD a měly být použity správné testery. Mělo se hlídat, zda je dodržována karanténa. Krizový štáb MSK byl ubezpečován, že to "hygiena" má ve svých rukou. Ovšem výsledek je jiný.

Ilustrační foto.
Koronavirus byl potvrzen ve společnosti DEVA ve Frýdku-Místku

V prohlášení SMOOK se v bodě 9 také píše: "…SMOOK žádá vládu, aby neprodleně začala připravovat speciální program na podporu Karvinska, v rámci kterého bude řešena nejen budoucnost OKD…" Jak si konkrétně takovou podporu představujete?
V prvé řadě bychom chtěli, aby se zvýšil počet testovaných. Máme zprávy, že na dole ČSA jsou například testováni jen horníci, kterých se netýká výluka. Zbytek jím neprojde, no tak to je fakt "chytrá" karanténa.
Ale důležitější je ekonomika. Ministerstvo financí například prozatím zřejmě vůbec nepochopilo, že má přes svůj podnik Prisko řídit OKD. Nejen útlum, ale například i revitalizace areálů uzavřených dolů. Starostové se měsíce marně snaží setkat k tomuto "pohornickému tématu" s vedením OKD, to se vždy v řádově hodinách před schůzkou z této omluví… Tady jsou nutné obrovské investice do řešení života tohoto okresu po ukončení hornické činnosti tak, jak jsme toho svědky v hornických (či spíš pohornických) státech Evropy. Nějaké klasické dotační programy ho nezachrání. Bylo by dobré připravit program pomoci firmám, které by na Karvinsku realizovaly investice, zaměstnaly by lidi.

Prohlášení starostů SMOOK k aktuální situaci Covid 19 v okrese Karviná:

Starostové Svazku měst a obcí okresu Karviná (dále SMOOK) ve věci šíření nákazy COVID-19 na Karvinsku přijali dne 7.7.2020 následující stanovisko:

1. SMOOK považuje současnou situaci ohledně vývoje COVID-19 v okrese Karviná za velmi vážnou, která v současnosti negativně ovlivňuje životy obyvatel tohoto regionu, zhoršuje jeho mediální obraz, prohlubuje strukturální problémy v regionu a do budoucna negativně ovlivní jeho ekonomickou situaci.

2. Dle názoru SMOOK je současný špatný stav zapříčiněn zejména rozporuplným přístupem odpovědných orgánů (především vláda ČR, MZČR a KHS v Ostravě) k řešení situace na dolech OKD, a.s., který přetrvává do dnešních dnů (například v případě testování Dolu ČSA), a to i přes zkušenost se šířením COVID-19 v polských dolech v sousedním Vojvodství, jakož i výzvy mnohých představitelů místních samospráv směrem ke KHS na urychlené plošné testování
zaměstnanců dolů v regionu. V této souvislosti nás zaráží i výrok premiéra Andreje Babiše „Od 8. 6. jsme nikdy na vládě neřešili koronavir,“ který byl zveřejněn dnes na https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/648866/babis-to schytal-za-vyrok-oepidemiolozich-a-rekl-den-zvratu-havlicek-priznal-neshody.html. Tato skutečnost svědčí o dlouhodobém nezájmu vlády ČR o dění v karvinském regionu.

3. Chytrá karanténa absolutně nefunguje a již použití slova "chytrá" u toho, co se děje by mělo být trestné. Lidé se dozvídají výsledky testů pozdě a mnozí tak zbytečně žijí ve stresu a mnozí tak zbytečně sedí v karanténě. Použití rychlostestů je zavádějící, nepřesné, testování PCR je chaotické a pomalé. Informace v mapách se zásadně liší, mnohé informace nejsou přístupné pro ty, kteří s nimi potřebují pracovat.

4. Uvědomujeme si to, že řadoví zaměstnanci hygienické stanice činí maximum pro zvládnutí celého problému, za což jim tímto děkujeme, nicméně organizační zajištění v tomto směru selhává. Za toto, dle našeho názoru, nese plnou zodpovědnost vedení KHS v Ostravě potažmo MZČR, kteří nebyli po dlouhou dobu schopni, i přes mnohé výzvy a upozornění zástupců samospráv na selhávání systému, zajistit rychlou a účinnou nápravu, která by vedla ke zlepšení situace. Vzhledem k uvedenému vyzýváme k učinění personální odpovědnosti.

5. SMOOK považuje za nepřijatelnou nedostatečnou informovanost měst a obcí ohledně aktuálního vývoje počtu nemocných a způsobu jejich vykazování, lidí v karanténě na jejich území (kdy ze dne na den dochází k výrazným úpravám v uváděných počtech a lze například lehce zpochybnit údaje o vykazovaných uzdravených), stejně jako skutečnost, že neexistuje přímá komunikační linka mezi KHS, kde by bylo možné operativně řešit problémy, před kterými obce a města při řešení aktuální situace s COVID-19 stojí a jsou je nuceny i ve vztahu k občanům řešit. Požadujeme, aby se výrazně zlepšila telefonická dostupnost KHS i pro občany. Je trestuhodné, pokud testovaní občané nejsou schopni zjistit výsledek svého testu i několik dnů.

6. SMOOK požaduje důkladnou kontrolu ze strany odpovědných institucí všech lidí, kteří jsou v léčení s COVID-19 či jsou v karanténě, zda pravidla karantény dodržují a svým neodpovědným chováním tak neohrožují své okolí. 

7. SMOOK odmítá jakékoliv osočování, ať už ze strany zodpovědných osob či médií, horníků a obyvatel z neodpovědného chování. Dle našeho názoru velká většina z nich se chová za dané situace odpovědně a do nezáviděníhodné situace se dostali nikoli vlastní vinou, ale špatnou činností odpovědných orgánů. Horníci a lidé okresu Karviná nemohou za vzniklou situaci a hlavní příčinou šíření není otevření hospod mezi 6 a 8 hodinou ranní, jak bylo prezentováno. To bylo zavádějící vyjádření.

8. SMOOK žádá vládu, aby se začala urychleně zabývat současnou situací na Karvinsku a přijala taková opatření především ve vztahu k fungování tzv. chytré karantény a tedy i dostatečných kapacit hygieny a míst pro testování, aby bylo možné co nejrychlejší vytrasování pozitivních jedinců a zamezilo se tak dalšímu nekontrolovanému šíření nemoci. SMOOK zároveň odmítá jakékoliv úvahy o uvalení plošné karantény na daný region, která by Karvinsko ještě výrazněji
ekonomicky poškodila, než je tomu doposud.

9. SMOOK žádá vládu, aby neprodleně začala připravovat speciální program na podporu Karvinska, v rámci kterého bude řešena nejen budoucnost OKD, a.s. jakožto defacto státního podniku, ale také kompenzace nákladů obcím a městům související s opatřeními přijatými v boji s COVID-19 či další nepodnikatelským a podnikatelským subjektů, které jsou současnou situace ve své činnosti velmi výrazně omezovány a poškozovány.

10. SMOOK žádá také, aby se vláda ČR zabývala odměnou nejen pro zaměstnance zdravotnických a sociálních zařízení, resp. další zaměstnance IZS, ale také pro vybrané skupiny zaměstnanců městských i obecních úřadů či strážníků Městských policií, které v dané situaci, v němž se náš region nachází taktéž dennodenně nacházejí v tzv. „první linii“. I tito se za svoji práci a riziko, které dennodenně v této chvíli podstupují zasluhují pozornost vlády ČR.

V Karviné dne 7. 7. 2020
Představenstvo SMOOK