Česká asociace streetwork, z.s. (ČAS) vyhlásila vítězku Výroční ceny ČASovaná bota 2019. Tato cena je určena jednotlivým pracovníkům a zařízením oboru nízkoprahových sociálních služeb. Hlavními kritérii výběru je odbornost práce, mimořádný počin v oblasti nízkoprahových programů nebo dlouhodobý přínos. Rada ceny je tvořena uznávanými odborníky, o nominacích rozhodovalo veřejné hlasování pracovníků a pracovnic oboru.

Mám to potěšení Vám oznámit, že v kategorii Osobnost roku zvítězila Martina Horníčková, vedoucí pracovnice NZDM Wellmez, Oblastní charita Žďár nad Sázavou, která pracuje s mladými lidmi ve věku od 6 do 22 let. Martina je výjimečnou osobností, která svou odborností a dlouhodobým úsilím rozvíjí obor nejen v ČR, ale také v zahraničí. Jako vedoucí služby se zasloužila o zviditelnění nízkoprahových služeb a síťování služeb pro děti a mládež, stála u zrodu prvního streetworku ve městě Velká Bíteš. Krom toho přednáší a lektoruje, od roku 2013 působí externě na CARITAS VOŠS v Olomouci. Rada ceny rovněž ocenila Martininy zahraniční zkušenosti, zejména úspěšné zavedení nové služby NZDM na Kavkaze v roce 2018, které se stalo úplně prvním nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež v Arménii a dnes je vzorem pro další nově vznikající centra. I nadále se Martina velice aktivně podílí na mezinárodních projektech zaměřených na práci s mládeží. Přes svůj obrovský záběr Martina nezanedbává ani přímou práci s mladými lidmi, v níž vidí smysl – je obětavou a mezi klienty oblíbenou sociální pracovnicí s lidským a individuálním přístupem.

Martině i Oblastní charitě Žďár nad Sázavou touto cestou ještě jednou blahopřejeme k získanému ocenění.

Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork, z.s.