Misijní neděli slavíme každoročně předposlední neděli v říjnu. Je to den modlitby, solidarity a podpory misií. U nás v Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I ji každoročně zpestřuje naše misijní klubko složené z dětí různých věkových kategorií.

I letos si děti připravily speciální obětní průvod s dary a přímluvami za všechny země. Především za chudé oblasti ve světě a ty, které sužuje nenávistná válka. Děkujeme scholám od svatého Prokopa, že spojily své síly a hlasy a doprovodily mši svatou, kterou sloužil místní rodák, kněz Josef Novotný. Byla to chvíle nadšení, radosti, ale i dojetí.

Lenka Šustrová