Oba výrobky vznikly v rámci Festivalu svobody, který se ve Žďáře konal ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou. Na vzniku lavičky se vedle ředitele školy Jaroslava Kletečky podíleli pedagog Miloslav Dostál a studenti Richard Vlček a Kryštof Tomek.

Klec s holubicí vytvořili studenti Jan Pečinka a Petr Novotný. Oba výrobky byly odhaleny na průvodu městem 17. listopadu 2019 a následně umístěny do žďárského kina, kde se staly součástí výstavy Věrnost vyřazenému stroji. Po skončení výstavy se lavička přesunula do veřejných prostor hotelu Veliš, kde byla 17. 12. 2019 během Sametové afterparty slavnostně pokřtěna.

Žďáráci tam mohou lavičku aktivně používat, společně o ni pečovat a debatovat nad naší svobodou. Lavička má vybízet k dialogu a porozumění. Holubici si můžete prohlédnout v kavárně Revolta.

Velký dík patří všem tvůrcům lavičky i holubice, manželům Ulrichovým (majitelům hotelu Veliš) a paní Blažejovské z kavárny Revolta. Všichni jste k posezení na lavičce srdečně zváni.

Více o Festivalu svobody ve Žďáře na: https://www.svobodafest-zdar.cz/

Veronika Černá