Pestrá minulost původního cisterciáckého kláštera

Historie žďárského zámku se začala psát v roce 1252 s příchodem prvních cisterciáckých mnichů. Ti zde založili klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie a osadu Žďár. V sedmnáctém století připadl klášter, který byl během husitských válek vydrancován a vypálen, do osobního vlastnictví olomouckého kardinála Františka z Ditrichštejna, který nechal prelaturu přebudovat na zámek. Nejvýznamněji se ale do podoby celého areálu zapsal opat Václav Vejmluva, který pozval ke spolupráci na zvelebování zámku významného českého architekta Jana Blažeje Santiniho, a Žďár se tak stal ohniskem barokní gotiky. Éra proměn areálu do podoby jednoho z nejvýznamnějších církevních sídel vyvrcholila roku 1722 vysvěcením kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Současní majitelé, rodina Kinských, kterým bylo celé panství vráceno v roce 1991 v rámci restitucí, zde v návaznosti na pestrou minulost budují živé, kreativní a přátelské prostředí otevřené pro všechny.

Poznejte areál díky tematickým prohlídkám s průvodci

Pro všechny, kteří se chtějí dozvědět o historii tohoto unikátního místa víc, je připraveno několik druhů prohlídek. V rámci prohlídky Po stopách Santiniho vám průvodci pomohou odhalit příběh jedinečných staveb tohoto geniálního architekta, kterých je v zámeckém areálu hned několik. Ústřední budovou je bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše s druhou nejdelší chrámovou lodí na Moravě, do jejíž současné podoby se Santini nesmazatelně zapsal. Za pozornost stojí rozsáhlá stropní freska z 18. století v budově prelatury, která se dodnes dochovala v nezměněné podobě. Prohlídka vás dále zavede ke klášternímu konventu, k hrázi konventního rybníka, do barokních koníren a do opatského bytu s knihovnou. Díky interaktivní prohlídce Po stopách zámeckého hospodáře se dostanete na místa, která jsou spojena s barokním i cisterciáckým hospodařením v zámeckém areálu. Dlouhodobou snahou současných majitelů je podporovat udržitelný rozvoj panství a velkou inspirací jsou jim také právě jejich předchůdci. Proto prohlídka slouží zároveň jako pocta všem generacím, které se zasloužily o dokonalé propojení činnosti člověka a přírody. Samotná prohlídka je rozdělena do dvou částí. Nejdříve si prohlédnete místa v zámeckém areálu, jako jsou sádky ze třináctého století nebo sušárna chmele, kde vám průvodci vysvětlí a ukážou základní elementy cisterciáckého, barokního i současného hospodářství a následně na vás čeká interaktivní část. Pokud vás zajímá, jak vypadal život mnichů v klášteře, vydejte se na prohlídku nazvanou Za zdmi kláštera. Při návštěvě Pivovarského nádvoří, Rajského dvora nebo Studniční kaple se snadno přenesete zpět do třináctého století a průvodci vás poutavými příběhy seznámí s každodenními činnostmi a povinnostmi cisterciáckého mnicha.

Herní kárka nebo aplikace Skryté příběhy zaujme všechny generace

Pokud byste rádi přijeli s dětmi, ale bojíte se, že je klasické prohlídky dostatečně nezaujmou, nezoufejte. Pro menší děti je tu připravena Herní kárka. Stačí je naložit, vyzvednout herní plánek a mapku a vyrazit poznávat areál zámku zábavnou formou, kterou si užijí všichni. Větší děti jistě ocení prohlídku zámku za pomoci aplikace Skryté příběhy. Stačí si ji stáhnout do mobilu a vydat se na terasu zámku, kde hra začíná. Přenesete se do doby architekta Santiniho a vydáte se spolu s ním po stopách jeho stavební činnosti v areálu zámku i jeho blízkém okolí. Pomozte mu postavit slavný poutní kostel na Zelené hoře nebo morový hřbitov. Pokud splníte všechny úkoly a zjistíte tajné Santiniho heslo, můžete si na recepci Muzea nové generace vyzvednout odměnu. Trasa je dlouhá asi tři a půl kilometru a dá se projet i s kočárkem. Navíc je ke stažení zcela zdarma a projít si ji můžete kdykoliv budete mít chuť. Stačí mít u sebe mobilní telefon a připojení k internetu.

Příběh žďárského kláštera na dosah

Poznejte prostory zámku i jinými smysly v rámci speciální komentované prohlídky pro nevidomé. Návštěvníky čeká několik zastavení po celém areálu zámku včetně Muzea nové generace, které je držitelem ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě, a spousta informací ohledně založení žďárského kláštera, jeho pozdější barokní přestavby a vzniku kostela na Zelené hoře. V Muzeu nové generace se budete moct pomocí hmatu seznámit s trojrozměrným modelem poutního kostela Sv. Jana Nepomuckého, původní verzi kláštera ze 13. století a s modely některých soch z areálu. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Mikuláše si vyzkoušíte její jedinečnou akustiku zpěvem a hrou na varhany. Sáhnout si zde můžete na unikátní barokní kovanou mříž s funkčním zámkem z roku 1666. Stranou nezůstane ani venkovní areál. Prohlídka vás zavede třeba na sádky, kde uslyšíte šplouchání ryb nebo si budete moct užít vůni bylinkových záhonů. Celý areál včetně Muzea nové generace s výjimkou baziliky je volně přístupný také psům. Prohlídka trvá 60-90 minut a lze ji objednat kdykoliv po předchozí domluvě se správou zámku.

Linda Vojancová