Žďár nad Sázavou je tajemné místo. O jeho barokní architekturu se postaral Jan Blažej Santini, který je znám především svým stylem, konkrétně barokní gotikou. Jeho architektonická díla mohli na vlastní oči vidět 11. září 2020 studenti druhých ročníků oboru hotelnictví. Výlet byl započat prohlídkou areálu zámku (bývalého kláštera), včetně návštěvy Muzea nové generace. Žáci se seznámili především s historií zámku a životem zdejších mnichů. Další na programu byl workshop, zaměřený na téma Sametová revoluce, účastníci si zopakovali a zároveň přiučili novým informacím k této události. Po těchto akcích se všichni přesunuli o kousek dál na Zelenou horu, tam se nachází jedno ze Santiniho nejlepších děl - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Zde měli domluvenou prohlídku kostela i s výkladem, tady se žáci o Santinim dozvěděli nejvíce i o Žďáru samotném. Poslední zastávkou byla návštěva běžně nepřístupného Dolního neboli Morového hřbitova, který byl také navržen Santinim.

S. PROHÁSZKOVÁ

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna