Cena Skutek roku je výrazem poděkování a ocenění aktivit, které paní Křížová dobrovolně ve svém volném čase nejenom v loňském vykonala. Právě občanská angažovanost, dobrovolnictví a ochota věnovat svůj volný čas ve prospěch druhých je významným prvkem kulturní společnosti a posiluje její sociální soudržnost. Hlasovat pro počiny fyzických osob může kdokoli, a to jen jednou v každé z vyhlášených oblastí. Hlasovat do ankety Skutek roku je možné prostřednictvím elektronického formuláře: https://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-roku.

Michaela Hudková