Jsou obecně nastavena pro smíšenou i distanční výuku bez ohledu na délku distančního vzdělávání. Sestavením předem definovaných a publikovaných pravidel chceme zajistit zcela bezproblémový a urychlený přechod školy mezi distančním a prezenčním studiem.

Při výběru vhodných elektronických platforem pro on-line výuku jsme posuzovali jednoduchost instalace, srozumitelnost a snadnost přihlášení pro žáky a rodiče, nabídku všech osvědčených funkcí, jako například videokonference, sdílené dokumenty, sdílení plochy, plnění úkolů v zadaném čase, dobře zvládnuté zabezpečení on-line komunikace, možnost realizovat on-line třídní schůzky, konzultace atd.

Pro období distanční výuky byly stanoveny dva základní způsoby. Elektronické zadávání studijního materiálu, kvízů, prezentací, testů apod. bude zajištěno primárně prostřednictvím aplikace EduPage. Videokonference se budou realizovat v systému Microsoft Teams, třídní učitelé předali žákům přihlašovací údaje a založili si týmy (virtuální třídy) dle svých vyučovaných předmětů.

Pevně doufáme, že nelehkou situaci naši žáci zvládnou. Vyjdeme jim ve všem vstříc.

MARTINA RŮŽIČKOVÁ