Koledy, lidové písně, slova z Bible a především modlitba. Na Vejdoch se v mrazivém odpoledni po Novém roce vypravilo 118 poutníků, aby se při jednotlivých zastaveních zamýšleli nad přikázáními z desatera a u Stromu života se pak společně pomodlili. Kněz Jan Peňáz, který novoroční pobožnost vedl, připomenul také několik desítek obcí, které lze za příznivého počasí z kopce zahlédnout.