Valné hromady se zúčastnili zástupci všech 12 sborů okrsku. Valnou hromadu zahájil zasloužilý hasič Jiří Klusák a seznámil s programem jednání. Na úvod přivítal hosty starosta okrsku Ludvík Zavřel. Následovalo uctění památky zemřelých členů minutou ticha. Po zvolení mandátové a volební komise bylo konstatováno, že se jednání účastní 30 členů a 40 hostů.

Na úvod zazněla zdravice starosty OSH Žďár nad Sázavou Luboše Zemana, který poděkoval funkcionářům ve volebním období 2015 – 2020, zmínil přechod okrsku Dolní Loučky pod OSH Brno-venkov, OSH má 246 SDH s 12 600 členy, shromáždění delegátů SDH ve Žďáru nad Sázavou 22. 3, VI. sjezd SH ČMS, hasičské slavnosti v Litoměřicích, I. celookresní setkání hasičských praporů v Novém Městě na Moravě 20. 9. při příležitosti 135. výročí založení Novoměstské župy, odškodňování úrazů členů v souvislosti se sportovní činností, na závěr popřál hodně zdaru.

Následovala zpráva starosty okrsku Ludvíka Zavřela, kde zhodnotil činnost okrsku za uplynulý rok. Okrsek čítá 448 členů. Okrskový výbor se schází každé druhé pondělí v měsíci. Během 5letého volebního období opustilo řady hasičů 11 členů. Zhodnotil okrskový ples v Katově, 27. dvoudenní okrskový zájezd, okrskové cvičení v požárním sportu, vydání záslužné medaile Karla Herolda a její slavnostní požehnání, setkání hasičů nad 60 let, okrskové námětové cvičení v Katově, poděkoval funkcionářům za práci v uplynulém volebním období.

Ilustrační foto
Plamenům to opět nevyšlo. Derby znovu ovládli hráči Brodu, tentokrát 6:3

Ve zprávě okrskového velitele Petra Fouska zaznělo, že v roce 2019 proběhlo vše, co bylo naplánováno, v obci Košíkov se buduje nová hasičská zbrojnice, zhodnotil činnost hasičských sborů na úseku represe. Miroslav Mateja ve zprávě strojníka informoval o stavu zásahové techniky. Zprávu okrskového pokladníka přednesl Karel Daněk, kterou potvrdila zpráva revizní a kontrolní rady Josefa Pospíšila.

Následovalo předání čestných uznání SH ČMS-okrsku Velká Bíteš – Jiří Havlát z SDH Katov a Jaroslav Neklapil z SDH Velká Bíteš, který u příležitosti 70tých narozenin a Jaroslav Ošmera při příležitosti 60tých narozenin obdrželi čestné uznání SH ČMS. Záslužnou medaili Vincence Broži udělil okrskový výbor – Milanu Tesařovi a Pavlu Kuncovi – oba SDH Velká Bíteš, Čestmíru Ventrubovi – SDH Nové Sady, Milanu Sojkovi – SDH Dolní Loučky, Milanu Kubíčkovi – SDH Radňoves, Ladislavu Fajmonovi – SDH Nové Město na Moravě. Záslužnou medaili Karla Herolda udělil okrskový výbor Ladislavu Švejdovi a Naděždě Švejdové oba SDH Silůvky, Anna Hladilová – SDH Kroužek, Ludvík Zavřel – SDH Velká Bíteš.

Jednatel Milan Tesař přednesl plán činnosti, který byl odsouhlasen. Následovala volba staronového okrskového výboru v čele se starostou a 2 náměstky, velitelem a dalších členů, která byla provedena aklamací. Následovala diskuse a zdravice hostů - Zdenek Moural pozdravil jménem odborné rady hasičské historie OSH Brno-venkov, plk. Ing. Libor Hanuška pozdravil za HZS Kraje Vysočina, náměstek starosty OSH Miroslav Jágrik informoval o dění v okresním sdružení hasičů, Ladislav Švejda poděkoval za pozvání a poděkoval za činnost pro dobrovolné hasiče, Miroslav Homola informoval o dálkové dopravě vody koňskými stříkačkami přes 3 kraje, Ladislav Fajmon pozdravil jménem odborné rady zasloužilých hasičů a poděkoval za udělené vyznamenání, v okrese Žďár nad Sázavou bylo uděleno 82 titulů zasloužilý hasič, z toho 44 již zemřelo, poděkoval za odvedenou práci.

Zdeněk Melkes pozdravil jménem Prezidia MHJ a hejtmana JMK JUDr. Miroslava Šimka, vyzdvihl mezikrajskou spolupráci, zmínil vysokou administrativní zátěž sborů, Ing. Alois Koukola, CSc. poděkoval za pozvání a popřál zdraví, Milan Sojka pozdravil jménem okrsku Dolní Loučky, Milan Kubíček jménem okrsku Heřmanov. Starosta SDH Košíkov Martin Brym poděkoval za účast. Výroční valnou hromadu zakončil starosta Ludvík Zavřel a následoval oběd a volná diskuse.

David Dvořáček