Od Oříšku jsme pokračovali po modré turistické a po pár metrech nás čekal oříšek s malým „o“ , a sice prudký sešup dolů. Ještěže jsme měli nordic walking hole. Ovšem naše nejstarší účastnice kopec seběhla jak laňka s tím, že by jí hole překážely. Pod kopcem jsme se napojili na cyklostezku, která nás dovedla k jubilejnímu památníku knížete Jana II. Z Lichtenštejna. V roce 1898, k 40. výročí jeho panování, byly na vybraných místech lichtenštejnských lesních revírů, vysázeny dubové háje. V každém háji byl umístěn kamenný památník s vytesaným věnováním. Památník z roku 1898 se nedochoval, dnes zde najdete pouze doplňkovou pamětní desku z roku 1908, která měla připomínat 50. výročí vlády knížete Jana II. z Lichtenštejna. Špatně čitelný nápis v překladu znamená: 50-ti leté výročí vlády 1908. Tyto pamětní kameny se do dnešní doby dochovaly pouze v 9 lokalitách.

Někteří z nás pak ochutnali dobrou vodu z pramene Jordánek a všichni jsme se těšili na odpočinek a piknik u Lovčického rybníka. Bylo tam nádherně, sluníčko až pálilo a žabí koncert nám dělal milou kulisu .Jeden kopec dolů, druhý kopec nahoru, rovnováha musí být:-). Stoupání ke kapličce v Kučích bylo náročnější, ale výhledy na zelené moře Ždánického lesa stály zato. Ze všech účastníků výšlapu byli u kapličky v Kučích někdy dříve pouze tři z nás. Přitom to místečko má kouzelnou atmosféru. Malá bílá kaplička schovaná ve stínu dvou obrovských lip. Kolem lavičky na sezení. Ticho, klid, pohoda, místo jak dělané, v dnešním uhoněném světě, k zastavení se. Na webu obce Lovčice jsou ke kapličce tyto informace: „Kaplička je nejasného původu a doba jejího vzniku není známá. Jedna z místních pověstí vypráví o důstojníku možná francouzské armády z doby napoleonských válek, který v těchto místech ulehl k odpočinku. Usnul a brzy ho probudil polední zvon. Otevřel oči a na prsou uviděl hada. Bál se, aby ho had neuštknul. Se svými obavami se obrátil na Pannu Marii. Za to, že ho ochrání, slíbil na tomto místě vybudovat kapličku. Vykoupil pole, na němž odpočíval a nechal postavit, co slíbil. Nevíme, jestli se příběh opravdu odehrál, ale kaplička v Kučích stojí dodnes“. Díky všem, kteří se o ni tak pěkně starají.

Ve Ždánicích jsme měli v nohách kolem jedenácti kilometrů.

Spolek seniorů Ždánice