Pro děti byl připraven nejen skákací hrad, ale i tvůrčí dílny. Připraveno bylo také divadlo Jana Hrubce a soutěže s tematikou sv. Prokopa, malování na obličej, cukrová vata a popcorn. Dříve narození farníci si mohli společně zanotovat u harmoniky. Otevřena byla i kostelní věž. Programem provázel Honza Šustr, který je současně jedním ze členů hudební kapely Profesionálové. Ti zněli průběžně po celé odpoledne farní zahradou. 

Zámecká slavnost v Horácké galerii.
Byli jste na zámecké slavnosti? Mrkněte do galerie, jestli se tam najdete

Díky všem, kteří se do této společné akce zapojili jak svými dary, svým časem, tak i organizačně nebo tím, co je baví a co umí. Rovněž díky patří i dětem z dětské skupiny Hvězdička za parádní zpěv.

Lenka Šustrová