Kde jezírka a chráněnou rezervaci najdete?

Jezírka se nachází na chráněném území Ransko severovýchodně necelé 3 km od obce Havlíčkova Borová a jihozápadně asi 3 km od Starého Ranská v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Na Vysočinu přišla zima
Na Vysočinu přišla zima. Podívejte se na kouzelné, zasněžené Balinské údolí

Už od středověku zde byla těžena železná ruda. Pozůstatkem po těžbě, která byla ukončena v 19. století jsou četná, různě velká jezírka a také staré odvaly hlušiny. Příroda zde také odvedla pořádný kus práce. Přiložila ruku k dílu a vzala si zpět zatopené důlní jámy a haldy po těžbě. Vznikla zde tak mokřadní společenstva s výskytem chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. Místo je to kouzelné a málo koho by napadlo že zde někdy vládli krumpáče. Z flory zde lze spatřit rosnatku okrouhlolistou, bublinatku menší, lýkovec jedovatý, leknín bělostný, z orchidejí prstnatec listenatý.

Pro inspiraci posílám čtenářům náš adventní věnec, který jsem tvořila se svou dcerou Nelinkou (5 let) z kulatiny.
Adventní čas je tady. Pochlubte se vaším adventním věncem a inspirujte ostatní

Okolí velmi připomíná tajgu a rozsáhlé lesy a rašliniště jsou proto vyhlášena jako chráněné území.  Lesy jsou zde rozmanité a podle podkaldu zde můžete narazit na rozsájlé bučiny, bory, smrkové porosty nebo lesy smíšené. Nejvyšším vrcholem je zde Ranský Babylon, ukryt uprostřed temných lesů. Hnízdí zde jestřáb lesní, sluka lesní, sova kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý, holub doupňák, krkavec velký i čáp černý. Z větších zvířat zde žije lasice hranostaj, kuna lesní, jezevec lesní, jelení zvěř a občas se sem zatoulá rys ostrovid.