Vlivem tání se hladina vody ke dni 13. března zvýšila na 60,51 m, je zaplněná vodou již z jednadevadesáti  procent, přičemž do přepadu chybí pouhých 2,29 m ostatně jako každé jaro.

"Vírská přehrada se nachází 464,76 m n.m. na řece Svratce o celkové rozloze 223,5 hektarů , jejíž výstavbou započatou roku 1947 zanikla vesnice Chudobín u Dalečína a část obce Korouhvice. Přehrada letos slaví jubileum pětasedmdesát let, ode dne, kdy  byla stavba povolena a schválena. Stalo se tak 14. května 1946," uvedli autoři Jarslav Černý a Marek Klusák na webu www.prehradavir.cz.

ELIŠKA MALOUŠKOVÁ