Živý betlém ve Žďáře je dílem spolupráce mnoha lidí. Nejinak tomu bylo i tento rok. Na jevišti se objevili studenti Střední školy gastronomické Adoplha Kolpinga a Biskupského gymnázia, doplnili je také členi Kolpingova díla České republiky i dobrovolníci ze žďárské farnosti.