Děti se seznámily se všedním dnem hrnčíře, vyzkoušely si přípravu hlíny, výrobu koníků v ruce a figurek do forem. Se vším obětavě vypomáhala Kateřina Těsnohlídková, garantka projektu Chytrá ruka a pracovnice Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.

S řemeslným keramikem Sašou Gr., který v nedávné době otevřel svůj keramický ateliér přímo v zámeckém areálu, si děti vyrobily hrnek z plátu a někteří si vyzkoušely také práci s kopacím hrnčířským kruhem. Keramika bude následně vypálena v historické peci v zámeckém jabloňovém sadu.

Děti si mohou v průběhu prázdnin vyzkoušet také práci knihaře (12. 8.), loutkáře (19. 8.) a truhláře (26.8.). Počet míst na kurzu je omezen, proto doporučujeme včasnou rezervaci místa na emailové adrese tesnohlidkova@zamekzdar.cz.

MARTINA SEDLÁKOVÁ

Zámek Žďár