Ačkoli je Újezd menší vesnice s necelými třemi sty obyvatel, na výtěžek sbírky mohou být místní a hlavně koledníci pyšní. Na koledu vyrazilo ve dvou partách celkem sedm dětí, jeden z koledníků ve zdařilém kostýmu. Při následném sčítání skupinky vysypaly z pokladniček dohromady 34 243 korun. Možná právě i díky velbloudovi.