Snad i proto si někteří jedinci zrovna na guláši pěstují svoje poněkud přebujelé ego, když o této maďarské mňamce hovoří jako o výhradně mužské záležitosti, které „ňáký ženský nemůžou vůbec rozumět“. A nemlich takoví pánové si na tom pak dokonce až přespříliš zakládají… Proto je vlastně jen dobře, že jim životní realita a rozhodnutí poroty ukázaly, zač je toho všeho loket, zač je v Pardubicích perník a na Lipnici guláš. Letos totiž ve zmíněné soutěži opravdu výrazně dominovaly dvě ženy, a to ať už se to komu líbí, anebo naopak nelíbí.

Očíslované vzorky jednotlivých gulášů byly anonymní, porota jejich autory při svém posuzování neznala. Hodnotilo se celkem pět kritérií: kvalita & chuť masa (podle jeho druhu), chuť omáčky, barva omáčky, její zahuštěnost + poté i celkový dojem ze vzorku, přičemž tyto dílčí body se vzápětí sečetly. Nakonec dali všichni rozhodčí svoje celkové sumy spolu dohromady – no a výsledek byl jak na světě, tak i takzvaně nabíledni.

     ◾️ Konečné pořadí nejlepších:
1. Veronika Marková  Velké Meziříčí  110 bodů
2. Milada Troščáková  VM  100 b.
3. Jan „Zelí“ Smejkal  Petráveč  87 b.
-----
4. Stanislav Dočkal  VM  85 b.
5. Miroslav Komínek  VM  83 b.
-----
6. František „Iša“ Krejčí   VM
7. Leonidas „Didi“ Pavlidis  VM
8. Michal Troščák  VM
atd.

První tři obdrželi krásné poháry, diplomy, medaile a věcné ceny. Rádi gratulujeme mladičké vítězce Veronice Markové a paní Miladě Troščákové.

Na jednom ze snímků je vidět stojící pětičlennou komisi rozhodčích ve složení (bráno odleva): Zdeňka Peterková / MěÚ VM; Marie Dvořáková / Měřín / Hotelová škola Světlá ve VM; v bílém kuchařském rondonu je oblečen Michal Bezděk (předseda) / Kladno; ve druhém rondonu Petr Března z VM; následuje Karel Kujínek z VM. Pod nimi sedí ti, kdož se ocitli takzvaně „na bedně“.

Vladimír Pařil