Dovolte nám tedy, abychom vám představili dva krásné pouťové zvyky, které se v Rudě, Jabloňově a Březejci dodržují, a to výrobu dožínkového věnce a kytiček a pečení buchet.

S určitým časovým předstihem před poutí vyrábíme dožínkové kytičky dvojího druhu, větší slouží jako základ pro výrobu dožínkového věnce a malé jsou dekorativním dárkem pro všechny účastníky pouti. Kytičky tvoří každá obec společně, zapojuje se zejména mládež a ženy z obce. Výrobu věnce mají v Rudě na starost mladí muži, umění se předává z generace na generaci.

Každá vesnice z naší farnosti má svoji typickou podobu kytičky. Jak má správně vypadat ta z Rudy? Základem je obilí – nejprve 3–4 klasy ovsa, kolem ovsa 3–4 klasy (od každého) ječmene, žita a pšenice (v tomto pořadí). Před obilí patří krušpánek a vřes, dále zlatobýl a len. Celá kytička se pevně sváže provázkem a převáže trikolórou.

Velká kytička se váže tak, aby vypadala dobře shora ve věnci, na jeho výrobu jich je třeba asi 80 kusů. Tvoří je karafiáty, afrikány, slaměnky (několik květů), krušpánek, vřes, zlatobýl, len, makovice, u velkých kytek může být tvůrce kreativnější, nemusí použít vše. Lem kolem kytek tvoří oves, ječmen, žito a pšenice. Dále se vyrábějí kytky pouze z obilí, které se vážou po vnějším i vnitřním okraji věnce, střed tvoří květinové svazky.

V sobotu o pouťovém víkendu pečou místní ženy buchty – drobné plněné koláčky z kynutého těsta, které známe třeba jako svatební, posvícenské apod. Náplně můžou být různé, jak je v dané rodině zvykem. Část buchtiček vyhradí každá pekařka pro společnou obecní tradici, stačí jeden talíř, v brzkých odpoledních hodinách obejdou děti vesnici a od všech je vyberou, následně je skupinka děvčat plní po čtyřech kusech do pytlíčků tak, aby v každém byly různé druhy k ochutnání. Pytlíky se pak také rozdávají spolu s kytičkami o pouťové neděli po slavnostní mši svaté před kostelem a každý tak může vyzkoušet, jak dobré a chuťově pestré buchty se pečou v našem sousedství.

Poslední hezkou pozorností, kterou si odnesete od kostela, jsou svaté obrázky, které mají z jedné strany výjevy různých světců a z druhé upomínku na pouť na Rudě toho roku.

Celá tradice má kořeny ve svátku dožínek – slavnostech sklizně slavencýh na konci žní – a pouťová mše svatá je poděkováním za letošní úrodu. Hlavním důvodem konání pouti je ale svátek sv. Jiljí, který je patronem našeho kostela a dle církevního kalendáře je slavený 1. září. Mši zahajuje slavnostní průvod od školy do kostela, v jehož čele jde malé dítě v kroji nesoucí znak obce a krojovaný pár s věncem (každá obec ve farnosti má svůj s typickým vzhledem), dále kráčí děvčata, která nesou koše s kytičkami a buchtami, a pan farář s ministranty, průvod doplňuje dechová kapela a občané.

Pro vaši představu, jak to v Rudě vypadalo, zveřejňujeme zde několik fotografií z průvodu a jak takové dožínkové kytičky z Rudy vypadají. Další fotografie z pouti můžete najít na webových stránkách Rudy, Jabloňova anebo Březejce.

Touto cestou děkujeme všem, kteří jakoukoliv měrou pomohli k uspořádání letošní pouti a výrobě dožínkových věnců a kytiček.

 

Za obyvatele

Karel Dvořák, starosta Obce Ruda